Koulutus

“Haluatko tarjota alueesi yrityksille laadukasta koulusta digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja markkinoinnista, ja kasvattaa samalla digivalmiuksia?
Pyydä meidät kouluttamaan!”

Teemu Kivioja, CEO

Ota yhteyttä
teemu kivioja.
YouTube-video thumbnail

Koulutusten sisältö

Kauttamme laadukkaat ja inspiroivat valmennukset yrityksille etänä tai paikan päällä. Osallistujat saavat koulutuksissa konkreettista apua ja työvälineitä digitaalisen palvelun kehittämiseen aina liiketoimintamallien mallintamisesta varsinaiseen kehitysvaiheeseen sekä tuotteistukseen ja tuloksekkaaseen markkinointiin.

Koulutuksiimme osallistuneista 96-100% suosittelee valmennuksia.

Valmennuskokonaisuuksimme sisältyy teoriaa menetelmistä ja työkaluista sekä niiden perään käytännön elämän toimivat esimerkit.

koulutukset.

Koulutukset

Koulutuksemme voidaan räätälöidä juuri yrityksenne tarpeiden mukaan. Koulutus voi sisältää kaikki, tai vain osan alla olevista kokonaisuuksista. Jokaisen osion kesto on noin 34 tuntia.

 

1. Liiketoimintaidean analysointi, suunnittelu ja mallintaminen

Käytännönläheinen koulutus palvelun liiketoiminnan mallintamisesta. Käymme läpi muun muassa seuraavia työkaluja: liikeidean analysointimallit, kilpailija-analyysi, SWOT-analyysi, liiketoimintamallit, Lean Canvas. Kaikista esitellään myös toimivia käytännön esimerkkejä.

2. Digitaalisen palvelun konseptointi

Koulutus sisältää konkreettisia apuvälineitä, vinkkejä ja esimerkkejä digitaalisen ratkaisun konseptointiin, suunnitteluun ja kehitykseen: Digitaalisten alustojen mahdollisuudet, teknologiavalintojen merkitys, konseptointi, prototypointi, palvelumuotoilu, hyötyjen kuvaaminen ja hinnoittelu.

3. Digitaalisen palvelun suunnittelu ja kehitysvaiheen valmistelu

Koulutuksessa saat konkreettisia apuvälineitä palvelun suunnitteluvaiheeseen. Menetelmä ja työkaluesimerkkeinä esittelemme muun muassa kehitysstrategian kuvaamista, päävaiheiden suunnittelua, tuotehallintaa ja teknistä suunnittelua. Lisäksi saat vinkkejä kehitysvaiheen valmisteluun, kehityksen rahoitukseen ja ostamiseen.

4. Digitaalisen palvelun kehitys ja julkaisu

Tämä valmennuskokonaissuus sisältää konkreettisia malleja systemaattiseen ja onnistuneeseen kehitysvaiheeseen. Esimerkkejä ja työkaluja: MVP-kehitys, ketterät kehitysmenetelmät, asiakaslähtöinen kehittäminen, kehityksen yleiset vaatimukset, projektihallinnan käytännöt ja julkaisun suunnittelu.

5. Digitaalisen palvelun markkinoinnin suunnittelu ja toteutus

Apuvälineitä ja konkreettisia esimerkkejä digitaalisen palvelun tuloksekkaaseen markkinointiin. Läpikäytävinä kokonaisuuksina markkinointistrategia, markkinoinnin vuosi- ja viikkokellot, asiakaspersoonien hyödyntäminen, täydellisen some-päivityksen kaava, brändäys, analytiikka, digitaalinen asiakaspolku ja sen mittaaminen.

Asiakaspalaute

”Digitaalisen palvelun kehittäminen ja markkinointi -valmennusohjelma onnistui erinomaisesti. Valmennus tavoitti hyvin digitaalisen tuotteen kehittämistä harkitsevia tai jo kehittäviä yrityksiä. Laaja kurssi tarjosi osallistujille webinaari-koulutuksia, ryhmissä toteutettuja workshopeja ja lisäksi yrityskohtaista sparrausta. Koulutus oli todella laaja ja yhteensä yli 100 tuntia kestoltaan.

Tecinspiren rautainen tekninen osaaminen, asiakaslähtöisyys ja koulutustaidot näkyvät valmennusohjelmassa erittäin hyvinä asiakaspalautteina. Osallistujista 95 % suosittelee valmennusta.”

Jari Linna, Projektipäällikkö, Business Oulu