Aihe: wordpress

WordPress vai oma sovellus

WordPress vai oma sovellus

Kun suunnitellaan uutta digitaalista ratkaisua, yksi keskeinen pohdinta liittyy siihen, käytetäänkö WordPressiä ja sen lisäosia vai kehitetäänkö oma sovellus. Molemmilla vaihtoehdoilla on omat etunsa ja haittansa. Oikea valinta riippuu yrityksen tarpeista ja tavoitteista.