Blogi

Asiakas­lähtöinen ohjelmisto­kehitys – miksi ja miten?

Asiakaslähtöinen ohjelmistokehitys – miksi ja miten? Ohjelmistokehitystä tehdään ketterästi tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tässä artikkelissa kerromme vinkkejä asiakaslähtöiseen ohjelmistokehitykseen. 

referenssi artikkelikuva.

Tecinspiren toimintamalli on hyvin asiakaslähtöinen. Ohjelmistokehitystä tehdään ketterästi tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tässä artikkelissa kerromme vinkkejä asiakaslähtöiseen ohjelmistokehitykseen ja avaamme omaa toimintamalliamme. 

1. Säännöllinen yhteydenpito

Viestinnässä meille tärkeintä on avoimuus, suoruus ja selkeä kommunikaatio kanavasta riippumatta. Yhteydenpitoon voi hyödyntää useita eri viestintäkanavia ja tarvittaessa esimerkiksi projektinhallinnan työkaluja.

Asiakasprojekteissa pidämme yleensä kerran viikossa yhteisen viikkopalaverin, jossa:

 • Esitellään edellisen viikon saavutukset
 • Kerätään palautetta ja käsitellään mahdolliset muutostarpeet
 • Sovitaan yhdessä mitä tehdään seuraavaksi
 • Tehdään tarvittavat päätökset
 • Seurataan projektin aikataulua ja kustannuksia ylätasolla.

Näin asiakas tietää koko ajan missä mennään projektissa ja mitä tapahtuu seuraavaksi. On erittäin tärkeää, että projektin tavoitteet ja päämäärä ymmärretään samalla tavoin.

2. Täysi avoimuus kehityksen edistymiseen

Meille on tärkeää, että asiakkaamme tietävät projektin tilan ja edistymisen tarkasti. Tecinspiren asiakkaat saavat halutessaan suorat oikeudet käyttämäämme toiminnanohjausjärjestelmään.

Asiakkaamme näkevät järjestelmästä reaaliaikaisesti seuraavia tietoja:

 • Kehitystehtävät
 • Tilat ja edistyminen
 • Tekijät
 • Työmääräarviot
 • Toteutuneet työmäärät
 • Dokumentaatio
 • Keskustelu (chat)

3. Palautteen kysyminen ja hyödyntäminen

Kysymme palautetta eri vaiheissa projektia – ei vain lopuksi. Palautteilla varmistetaan, että projekti etenee oikeaan suuntaan myös asiakkaan mielestä. Tärkeintä on aito kuuntelu ja palautteeseen reagointi. Palautteen kysyminen on helppoa esimerkiksi näillä kysymyksillä: ”Oletteko tyytyväisiä projektin etenemiseen? Onko jotain mitä voimme tehdä paremmin?”

Projektin valmistumisen jälkeen kysymme loppupalautteen. Asiakaspalautteet ovatkin mukavaa luettavaa. Tällä hetkellä 97 % asiakkaistamme suosittelee palveluitamme.

Miksi toimimme asiakaslähtöisesti?

Aito asiakaslähtöisyys on Tecinspiren peruspilareita ja arvojamme. Asiakaslähtöisyys on vienyt Tecinspiren kasvuun, sillä hyvät asiakaskokemukset kuuluvat kentällä pitkälle. 97 % asiakkaistamme suosittelee palveluitamme.

Lisää aiheesta:

www.tecinspire.com/news/10-tasmavinkkia-taydelliseen-asiakastyytyvaisyyteen/
www.tecinspire.com/news/10-tasmavinkkia-ohjelmistokehityksen-ostajalle/

Tutustu palveluihin ja aiempiin projekteihin