Blogi

Digitalisaatiolla kasvuloikka yrityksellesi

Kaikki mikä voi digitalisoitua, digitalisoituu ennemmin tai myöhemmin. Mitä digitaalisessa liiketoiminnassa menestyminen sitten vaatii?

digitalisaatiolla kasvuloikka.

Kaikki mikä voi digitalisoitua, digitalisoituu ennemmin tai myöhemmin. Milloin olet viimeksi käynyt pankissa, vakuutusyhtiössä tai matkatoimistossa? Niinpä, digitalisaatio on muuttanut ja tulee jatkossakin muuttamaan meidän jokapäiväistä arkeamme.

Varaa maksuton etäpalaveri, jos haluat jutella sinun yrityksesi digitaalisesta kasvuloikasta

Alustatalous ja digitaaliset palvelualustat

Monet globaalisti toimivat yritykset perustavat liiketoimintansa alustatalouteen, eikä niiden tarvitse investoida suuria pääomia kiinteään omaisuuteen. Esimerkiksi Uber ei omista autoja eikä Airbnb asuntoja, Woltilla taas ei ole omia lähettejä työntekijöinä.

Alustatalous ja digitaaliset palvelualustat mullistavat kokonaisia toimialoja ja niissä on isoja mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.

Digitaalinen maailma mahdollistaa globaalin bisneksen

Suomessa teknologinen osaaminen on huippuluokkaa. Digitaalisessa maailmassa, joka on auki 24/7 ja 365, sijainnilla tai taustoilla ei ole mitään väliä.

Voit tehdä pienestä kylästä Suomesta maailmanluokan bisnestä toiselle puolelle maailmaa ajasta ja paikasta riippumatta. Lähes kaikilla on mahdollisuus menestyä digitaalisessa maailmassa.

Mitä digitaalisessa liiketoiminnassa menestyminen vaatii?

Se vaatii idean, joka ratkaisee oikean asiakkaalla olevan ongelman ja tekee sen hyvin.

Asiakkaat haluavat helppokäyttöisiä ja tuotteistettuja ratkaisuita, jotka auttavat heitä arjessa ja tuovat selkeitä hyötyjä. Silloin on menty metsään, jos käyttäjä joutuu miettimään, miten tämä käyttöliittymä toimii.

Mitä onnistunut ohjelmistoprojekti vaatii?

Asennetta ja systemaattisuutta. Se vaatii idean omistajan, jolla on asenne, visio ja tahto. Se vaatii systemaattisuutta tekemiseen alkaen palvelun konseptoinnista, palvelumuotoilusta, käyttöliittymäsuunnittelusta, toteutukseen ja testaukseen asti.

Ketteryyttä ja muutosvalmiutta. Monesti yrittäjät uskovat sokeasti omaan visioonsa. Kannattaa siis osallistaa asiakas kehitykseen, kysyä palautetta eri vaiheissa kehitystä aina konseptisuunnitelmista ja prototyypistä lähtien. Palaute ohjaa oikeaan kehitysprojektia suuntaan.

Visionääriä, joka vie asiaa eteenpäin ja luo vision ja tahtotilan, jota kohti mennään.

Häkkeriä, joka pystyy toteuttamaan vision eli ohjeimistoissa koodaajaa tekniseen toteutukseen.

Hipsteriä, joka seuraa alan trendejä. Esim. ohjelmistoprojekteissa käyttöliittymäsuunnittelijaa, joka tietää, millä tavalla käyttöliittymä kannattaa rakentaa nykypäivänä.

Ennen kaikkea se vaatii osaamista eli oikeat tekijät ja kumppanit. Kaikkea ei voi, eikä tarvitse tehdä itse. Kehitystä voi nopeuttaa investoimalla oikeisiin tekijöihin ja kumppaneihin.

Millaista teknistä osaamista ohjelmistoprojektissa vaaditaan?

Ohjelmistoprojekteissa vaaditaan monenlaista osaamista, mm. konseptointi-, liiketoiminta-, hinnottelu-, tuotteistus- ja tuotehallintaosaamista. Vasta sitten mennään tekniseen suunnitteluun, määrittelyyn ja ohjelmistoarkkitehtuurin suunnitteluun.

Myös projektihallinnan osaamista tarvitaan, jotta projektin aikataulu ja kustannukset pysyvät tasapainossa.

Loppupäässä tarvitaan mm. julkaisu-, versiohallinta-, lakivaatimus- ja markkinointiosaamista. Kaikkea tätä osaamista ei yhdeltä henkilöltä voi löytyä, joten osaamista kannattaa ostaa.

Miten osutaan liikkuvaan maaliin maailman muuttuessa?

Asiakkaiden tarve muuttuu maailman muuttuessa ja jatkuvasti tulee uusia teknologioita, jotka välillä mullistavat tapoja käyttää järjestelmiä. Esimerkkinä vaikka kosketusnäytöt, virtuaalimaailma ja puheohjaus.

Ketterän kehittämisen periaatteita noudattamalla osutaan varmemmin liikkuvaan maaliin. Kokeillaan, lähdetään liikkeelle pääominaisuuksista, jotka toteutetaan ja prototypioidaan. Kysytään palautetta asiakkaalta eri vaiheissa kehitystä. Mitataan oikeita asioita oikealla tavalla, jolloin mittausdata on uskottavaa.

Asiakashaastatteluissa pyydetään numeerista ja vapaamuotoista palautetta, joka ohjaa kehityksessä eteenpäin. Ohjelmistoratkaisuista saadaan paljon dataa käyttäjistä, esim. minkä tyyppisiä käyttäjät ovat, millä tavalla ohjelmistoa käytetään, kuinka paljon tiettyjä ominaisuuksia käytetään ja mitä painikkeita käyttäjät painavat. Dataa kannattaa uskoa, kunhan on ensin varmistettu, että se on kerätty oikein ja luotettavasti. Yrittäjillä on monesti vaikeuksia uskoa dataa ja tehdä dataan perustuvia päätöksiä jatkokehityksestä.

Pitää siis olla muutosvalmiutta ja ketteryyttä. Pitää osallistaa asiakas prosessiin ja saada palautetta eri vaiheessa kehitystä, mikä ohjaa oikeaan suuntaan. Kaikissa projekteissa tulee matkaan pienempiä tai isompia mutkia. Päämäärä tarkentuu, kun saadaan oikeaa palautetta oikeilta loppukäyttäjiltä.

Kehitys pitää tehdä systemaattisesti alkaen ideasta ja liiketoiminnan mallintamisesta. Analyysivaiheessa voi käyttää esim. Lean Canvasta, joka kasaa kaiken oleellisen liiketoiminnasta ja ratkaisusta yhdelle A4-arkille, joka on helppo päivittää suunnitelmien muuttuessa. Analyysivaiheeseen kuuluu myös teknistä suunnittelua, arkkitehtuurisuunnittelua, käyttöliittymäsuunnittelua ja palvelumuotoilua.

Varsinaisessa kehitysvaiheessa lähdetään liikkeelle pääominaisuuksista ja luodaan prototyyppi, jota voi käyttää sisäisessä ja ulkoisessa testauksessa. Kehitetään iteratiivisesti pääominaisuuksista lisäominaisuuksiin ja tarkennetaan niitä kehityksen edetessä. Myös testaus kuuluu iteratiiviseen kehitysprosessiin. Päämääränä on esimerkiksi pilotti ja tuotanto Suomessa sekä sen jälkeen myös kansainvälinen julkaisu.

Millaisen maailman haluamme kehittää?

Haluamme kehittää ratkaisuita, jotka auttavat meitä arjessa ja jotka tuovat selkeitä hyötyjä loppukäyttäjälle. Haluamme kehittää selkeitä, helppokäyttöisiä, tehokkaita, nopeita ja laadukkaita ratkaisuita. Sellaisia, jotka auttavat käyttäjiä arjessa työpaikalla tai kotona ja tuovat aitoa hyötyä loppukäyttäjälle.

Ratkaisuja, joiden käyttöliittymä on intuitiivinen ja käyttäjä tietää heti, mistä painikkeesta tapahtuu mitäkin. Käyttäjän ei tarvitse miettiä toimintalogiikkaa tai miten päästään liikkumaan näyttöjen välillä. Me kaikki tunnistamme omasta kokemuksestamme käyttöliittymät, jotka eivät toimi.

Haluamme kehittää nopeita ratkaisuita. Suorituskyky pitää olla hyvä, käyttäjä ei jaksa odottaa, vaan kaiken pitää tapahtua millisekunnissa.

Haluamme kehittää helppokäyttöisiä ja laadukkaita ratkaisuita, jotka toimivat nopeasti ja helpottavat arkeamme. Näissä me voimme auttaa sinunkin yritystäsi.

Ota yhteyttä, jos haluat ottaa digitaalisen kasvuloikan