Blogi

Digitaalisen palvelun suunnittelu

Digitaalisen palvelun suunnittelu kannattaa hoitaa systemaattisesti ja hallitusti – alkaen liiketoiminnan mallintamisesta ja konseptoinnista aina kehittämiseen ja julkaisuun.

digitaalisen palvelun mallintaminen.

Digitaalisen palvelun suunnittelu kannattaa hoitaa systemaattisesti ja hallitusti – alkaen liiketoiminnan mallintamisesta ja konseptoinnista aina kehittämiseen ja julkaisuun.

Haluatko apua digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen? Varaa etäpalaveri niin jutellaan asiasta.

Mitä vaaditaan digitaalisen palvelun menestymiseen?

Se vaatii idean, joka ratkaisee oikean ongelman ja tekee sen hyvin. Potentiaalisilla asiakkailla pitää olla kengässään tarpeeksi suuri hiertävä kivi – ongelma, jonka sinun palvelusi ratkaisee.

Digiratkaisun on oltava helppokäyttöinen ja tuotteistettu. Sen tulee olla houkutteleva asiakkaalle ja asiakaskunnan on oltava valmis maksamaan sen tuottamista hyödyistä.

Kannattavaan liiketoimintaan pääseminen edellyttää siis sitä, että valitset oikean ongelman ja suunnittelet täsmäratkaisun tulevien asiakkaidesi tarpeisiin, ja vieläpä siten, että se vie sinut kannattavaan liiketoimintaan.

Varsinainen ohjelmistokehitys vaatii systemaattisuutta, ketteryyttä, muutosvalmiutta ja osaamista. Näitä avataan seuraavissa kappaleissa.

Digitaalisen palvelun mallintaminen

Digitaalisen liiketoiminnan mallintamisessa kannattaa käyttää Lean Canvasta, joka on helppo, yksinkertainen ja todistetusti toimiva työkalu. Se kasaa kaiken oleellisen palvelusta, sen ominaisuuksista, päähyödyistä ja liiketoimintamallista yhdelle sivulle.

Lean Canvas ohjaa sinua, sinun työntekijöitäsi ja kumppaneitasi, esimerkiksi ohjelmistokehittäjiä, tekemään ratkaisut oikealla tavalla. Siitä he näkevät, mihin ominaisuuksilla pyritään ja he voivat huomioida asetetut tavoitteet ratkaisun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Matkan varrella tulee aina muutoksia suunnitelmiin. Lean Canvasta pitää muistaa päivittää, koska isompia ja pienempiä muutoksia tulee aina matkan varrella.

Tärkeä vinkki: Kannattaa keskittyä erityisesti Unique Value Proposition -kohtaan, sillä lisäarvo ja erottautuminen ovat keskeiset menestystekijät.

Digitaalisen palvelun liiketoimintaidean asemointi

Liiketoiminnan asemointiharjoitus kannattaa tehdä, koska se voi viedä palvelun liiketoiminnan ihan eri tasolle. Esimerkkinä asiakasprojekti, jossa kehitimme toiminnanohjausjärjestelmää logistiikan alan yritykselle. Hyvin pian huomattiin, että sama järjestelmä toi merkittävää lisäarvoa myös asiakkaan taloushallintoon.

Asemointia voi tehdä idean ympärille. Esimerkiksi hyvinvointiin ja terveyteen liittyvään ratkaisuun voi löytyä vaikkapa työhyvinvointiin tai työterveyshuoltoon liittyviä hyötyjä. Risteyskohtia analysoimalla löytyy monesti liiketoiminnan asemoinnin sweet spot.

Asiakaspersoonat ja kilpailija-analyysi

Kannattaa kuvata asiakaspersoonat, jotka edustavat palvelun kohdejoukkoa. Systemaattisesti kuvatut asiakaspersoonat auttavat markkinoinnissa, myynnissä, kehityksessä ja miltei kaikessa toiminnassa.

Kilpailija-analyysi on keino löytää oman palvelun kilpailuedut. Kilpailijoista ja heidän palveluistaan löytyy tietoa mm. Googlella. Voit myös päästä kokeilemaan kilpailijoiden tekemiä ratkaisuita. Jos on kyse mobiilisovelluksesta, voit vaikka ladata kilpailijan tekemään ratkaisun App Storesta tai Google Playsta ja kokeilla sitä itse. Jos tätä mahdollisuutta ei ole, niin palvelun nettisivuilla on yleensä kuvattu hyödyt ja hinnoittelu sekä usein myös käyttöliittymäkuvia.

Kilpailija-analyysissä voit listata esimerkiksi hyötyjä tai pääominaisuuksia. Helpoin pisteytystapa on antaa ominaisuuksille 1, 0,5 tai 0 pistettä, mutta voit käyttää myös moniportaisempaa pisteytysasteikkoa.

Miten osutaan liikkuvaan maaliin

Asiakkaan tarpeet ja odotukset muuttuvat jatkuvasti. Lisäksi teknologiat, käyttöjärjestelmät, käyttölaitteet ja jopa käyttötavatkin muuttuvat teknologioiden kehittyessä.

Miten siis osutaan liikkuvan maalin? Vastaus on ketterän kehittämisen periaatteilla: Kokeillaan, vaiheistetaan kehitys, suunnitellaan tekninen ratkaisu systemaattisesti ja kysytään asiakkailta palautetta eri kehitysvaiheissa aina alkuvaiheen prototyypeistä alkaen.

Pitää siis jalkautua ja tehdä asiakashaastatteluita. Lisäksi tulee mitata, miten asiakkaat käyttävät järjestelmää. Kun mittaaminen suunnitellaan hyvin, on myös data luotettavaa. Digitaalisista ratkaisuista saadaan paljon dataa: miten käyttäjät käyttävät palvelua, millä näytöillä he viihtyvät, mitä painikkeita painavat jne.

Pitää myös olla valmis muuttamaan suunnitelmaa datan ja asiakashaastattelujen mukaisesti. Tässä on yrittäjillä joskus ongelma, he uskovat siihen omaan visioonsa kuin kiveen, vaikka data sanoo, että suunnitelmaa kannattaisi hieman muuttaa. Pitää ja kannattaa uskoa dataa, kunhan se vain mitataan oikein.

Avain onneen on asiakaslähtöinen ja ketterä kehitys: Kysytään palautetta, kokeillaan erilaisia juttuja, mitataan, haastatellaan, uskotaan dataa ja ollaan muutosvalmiita.

Digitaalisen palvelun konseptointi

Konseptoinnissa kannattaa käyttää paksua tussia käyttöliittymän hahmotteluun. Jos piirrät suunnitelmaa ohuella kynällä, niin lopputulos on liian yksityiskohtainen. Vinkki: tee konseptointia ylätasolla, jos pystyt mutta älä käytä siihen paljon aikaa.

Käyttöliittymäsuunnittelussa kuvataan käyttöliittymän ulkoasu ja käytettävyyssuunnittelussa puolestaan toiminnot. Nämä on saatava kulkemaan käsi kädessä ja siihen tarvitaan ammattilaista. Lopullisen käyttöliittymän suunnittelun ja piirtämisen tekee kuitenkin ammattilainen, joka osaa yhdistää tarpeet ja valittujen teknologioiden valmiit käyttöliittymäkirjastot.

Parhaat palvelut tekevät muutaman asian hyvin. Asiakkaat haluavat helppokäyttöisiä ratkaisuita, joista on aitoa hyötyä. Esimerkiksi Instagram lähti kuvien jakamisesta ja teki sen hyvin. Moni palvelu oli tehnyt samaa aikaisemmin, mutta Instagram sai tuotteistettua sen hyvin ja vakiinnutettua asiakas- ja käyttäjäkunnan.

Kehityksen päävaiheiden suunnittelu

Kehityksen päävaiheet kannattaa miettiä ennen kaikkea itseäsi, mutta myös työntekijöitä ja kumppaneita varten. Se antaa ryhtiä tekemiseen, kun kaikki tietävät koko ajan, mikä on yhteinen päämäärä.

Digitaalisen palvelun suunnittelu alkaa yleensä innovoinnista, markkinatutkimuksesta, kilpailija-analyysista ja etenee liiketoiminnan mallintamiseen ja markkinointistrategiaan. Myös kehityksen päävaiheita ja sen rahoitukseen liittyviä toimenpiteitä kannattaa suunnitella ja aikatauluttaa.

Menestys syntyy yhdessä

Varsinkin laajoissa hankkeissa kukaan ei pysty tekemään kaikkea yksin. Hanki sellaiset työntekijät ja kumppanit, joilta löytyy sinulta itseltäsi puuttuvaa osaamista.

Digitaalisen palvelun suunnittelu ja kehittäminen on laaja hanke, eikä sen kanssa kannata jäädä yksin. Kannattaa löytää oikeat työntekijät ja kumppanit, jotka täydentävät sinun osaamistasi ja vauhdittavat kehitystä. Menestys syntyy yhdessä ja vaatii monenlaista osaamista. Tässä me autamme mielellämme.

Ota meihin yhteyttä, niin lähdetään kehittämään yhdessä sinunkin yrityksesi menestystä!