Blogi

Mitä läpinäkyvä sovelluskehitys tarkoittaa?

Me Tecinspirella teemme Suomen läpinäkyvintä sovelluskehitystä. Mallimme luo avoimuutta, tehokkuutta ja luottamusta ohjelmistoprojekteihin. Tässä blogikirjoituksessa avaamme tarkemmin, mitä läpinäkyvä sovelluskehitys käytännössä tarkoittaa ja mitä hyötyjä se tuo meidän asiakkaillemme.

läpinäkyvä mobiilisovellus

Läpinäkyvä sovelluskehitys pähkinänkuoressa

Läpinäkyvä sovelluskehitys on Tecinspiren toimintamalli, jossa kehityksen aikataulu, eteneminen ja kustannukset avataan täysin avoimesti asiakkaille. Avoimuutta toteutetaan mm. myyntiprosessissa, asiakaspalavereissa ja viestinnässä. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaanamme sinulla on täysi näkyvyys ohjelmistoprojektin etenemiseen alusta loppuun.

Läpinäkyvyys sovelluskehityksen etenemiseen

Läpinäkyvä sovelluskehitys tarjoaa täyden näkyvyyden ohjelmistoprojektin etenemiseen. Asiakkaamme saavat pääsyn oman projektinsa yksityiskohtaisiin tietoihin toiminnanohjausjärjestelmässämme.

Asiakkaamme saavat järjestelmästä tarkan käsityksen oman projektinsa:

 • Aikatauluista
 • Kustannuksista
 • Etenemisestä ja vaiheistuksesta
 • Työmääräarvioista
 • Toteutuneista tunneista
 • Tekijöistä

Näitä tietoja voi tarkastella projektitasolta aina yksittäisiin tuotekehitystehtävien tarkkuuteen saakka. Asiakkaanamme näet siis selkeästi, miten projektisi etenee ja miten sinun yrityksesi tarpeet ja vaatimukset otetaan huomioon.

Lisäksi järjestelmässä on kaikki projektiin liittyvä dokumentaatio ja chat-keskustelut projektitasolla tai yksittäisien kehitystehtävien alla esimerkiksi lisätietojen kysymistä varten.

Ymmärrettävä viestintä asiakkaan kanssa

Läpinäkyvä sovelluskehitys perustuu ymmärrettävään viestintään asiakkaan kanssa. Asiakasvastaavamme toimii tulkkina asiakkaan ja ohjelmistokehittäjän välillä. Hän pyrkii välttämään teknistä jargonia ja selittää projektin yksityiskohdat selkeästi ja ymmärrettävästi.

Lisäksi toimintamalliimme kuuluvat säännölliset kehityspalaverit asiakkaan kanssa. Näissä kokouksissa:

 • Esitellään edellisen viikon saavutukset
 • Kerätään palautetta
 • Käsitellään mahdolliset muutostarpeet
 • Sovitaan yhdessä mitä tehdään seuraavaksi
 • Tehdään tarvittavat päätökset
 • Seurataan projektin aikataulua ja kustannuksia

Näin kaikki osapuolet pysyvät ajan tasalla projektin tilanteesta. Tämä vahvistaa päätöksentekoa, nopeuttaa kehitysprosessia ja parantaa lopputulosta. Toimintamalli luo avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin.

Läpinäkyvä sovelluskehitys pohjaa avoimeen yrityskulttuuriin

Läpinäkyvä sovelluskehitys edellyttää avoimuutta ja luottamusta yrityskulttuurissa. Tecinspiren keskeisimpiä arvoja ovat avoimuus, suoruus ja rehellisyys. Me kommunikoimme avoimesti sekä sisäisesti että asiakkaan suuntaan. Tästä syntyy vahva perusta menestyksekkäälle projektin toteuttamiselle.

Rehellisyys luo luottamusta

Me haluamme sinut asiakkaaksemme, mutta emme hinnalla millä hyvänsä. Olemme rehellisiä ja kerromme, jos mielestämme sinun ideasi kannattaa toteuttaa jollain toisella tavalla tai toista teknologiaa käyttäen. Joskus tämä voi jopa tarkoittaa sitä, että suosittelemme jonkun toisen kumppanin valintaa. Näin varmistamme, että sinä saat parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Avoimuus meidän ja asiakkaidemme välillä vahvistaa luottamusta ja luo pitkäaikaisia asiakassuhteita, jotka ovat tärkeitä niin meidän kuin asiakkaidemme liiketoiminnan kasvulle ja menestykselle.

Läpinäkyvän sovelluskehityksen edut asiakkaille

Asiakkaamme hyötyvät monin tavoin läpinäkyvästä sovelluskehityksestä. He saavat paremman näkyvyyden ja ymmärryksen projektin etenemisestä, mikä auttaa heitä tekemään perusteltuja päätöksiä ja reagoimaan ajoissa tarpeen vaatiessa.

Kustannusten läpinäkyvyys auttaa hallitsemaan budjettia ja ominaisuuksia sekä optimoimaan resurssien käyttöä. Avoin viestintä ja kiinteä yhteistyö vahvistavat suhdetta meidän ja asiakkaidemme välillä, mikä johtaa parempiin tuloksiin ja asiakastyytyväisyyteen.

Läpinäkyvä sovelluskehitys tarjoaa asiakkaillemme tehokkaan ja kasvua tuottavan tavan toteuttaa digitaalisia ratkaisuja. Se luo avoimuutta, tehokkuutta ja luottamusta ohjelmistoprojekteihin.

Sovelluksen kehittämisen kustannusten läpinäkyvyys

Tutkimme tätä blogikirjoitusta varten 24:n suomalaisen ohjelmistotalon verkkosivustot ja niillä annetut hintatiedot. 14 yritystä ei kerro mitään hinnoittelustaan verkkosivuillaan ja vain kolme yritystä antaa esimerkkejä sovellusten hinnoista. Tecinspiren sivustolla on ylivoimaisesti eniten esimerkkejä erilaisten sovellusten hinnoista.

Suurin osa ohjelmistotaloista ei kerro sivuillaan laskutusperustetta. Useimmat yritykset laskuttavat asiakkaitaan kokonaisista työpäivistä. Me emme toimi näin. Me laskutamme vain tehokkaasta työajasta, minkä myös kerromme sivuillamme.

Konseptointiprojekti lisää kustannustehokkuutta

Kaikille sovelluskehitystä tekeville yrityksille yhteistä on se, että kehitysprojektin tarkkaa hintaa ei voida määritellä ilman, että tarvekartoitus ja sovelluksen suunnittelu tehdään huolellisesti. Tästä johtuen ehdotamme usein asiakkaillemme yhteistyön aloittamista yhteisellä konseptointiprojektilla. Se voi sisältää tarvekartoituksen lisäksi mm. sovelluksen arkkitehtuuri- ja käyttöliittymäsuunnittelua sekä tarvittessa esimerkiksi liiketoimintamallin kehittämistä.

Konseptointiprojektin avulla saadaan parempi kuva kehittävästä ratkaisusta. Tulosten avulla varsinainen kehittämisvaihe voidaan suunnitella ja hinnoitella yksityiskohtaisemmin ja luotettavammin. Konseptointivaiheen tulokset jäävät asiakkaillemme ja he voivat tehdä päätökset jatkosta konspetoinnin jälkeen. Asiakkaillamme on aina päätösvalta projektin jatkamisesta – tarvittaessa vaikka toisen kumppanin kanssa. Avoimeen linjaamme kuuluu sekin, että kerromme asiakkaillemme, etteivät he sitoudu lopullisen kehittämisprojektin toteuttamiseen kanssamme.

Konseptointiprojektin tulosten avulla totetutettu sovelluskehitysprojekti lisää kustannustehokkuutta. Kaikissa projekteissa asiakkaamme saavat täyden näkyvyyden kustannuksiin. Tämä auttaa heitä hallitsemaan budjettia, priorisoimaan ominaisuuksia ja tekemään parempia päätöksiä ennen ohjelmistoprojektin alkamista ja sen aikana.

Asiakas saa itselleen läpinäkyvän sovelluskehityksen lähdekoodin

Läpinäkyvän sovelluskehityksen yksi keskeisimpiä elementtejä on avoimuus tuotetun koodin ja sen dokumentaation suhteen. Lähdekoodin ja dokumentaation hallinta ei ole vain tekninen yksityiskohta. Kun noudatamme tätä avoimen ja läpinäkyvän sovelluskehityksen periaatetta, eivät meidän asiakkaamme koskaan joudu toimittajalukkoon. Heillä säilyys siis täysi määräysvalta projektin jatkokehittämiseen. He eivät ole sidottu yhteenä toimittajaan, vaan voivat tarvittaessa kilpailuttaa jatkokehityksen tai toteuttaa sen itse.

Jos haluat tietää enemmän läpinäkyvän sovelluskehityksen eduista ja siitä, miten se voi hyödyttää juuri sinun yritystäsi, ota yhteyttä meihin.