Blogi

Ohjelmistokehityksen hinta ja projektin kesto

Mitä ohjelmistokehitys maksaa, mikä on tuntihinta ja kauan ohjelmiston kehitys kestää.

SiteSafety sovellus.

Ohjelmistokehityksen hinta ja kehitysprojektin kesto askarruttavat usein asiakkaitamme. Täsmällinen hinnoittelu onkin haastavaa, koska kaikkia tarpeita ja toiminnallisuuksia harvoin tiedetään tarkasti ennen projektin aloittamista.

Usein ohjelmiston kehityksessä tehdään omat näkymät loppukäyttäjälle ja tilaajalle hallintapaneeli, joilla hallitaan käyttäjiä sekä sovelluksen tietosisältöä. Varhaisessa vaiheessa on selvitettävä ohjelmiston tarpeet mahdollisimman hyvin, jotta ohjelmiston kehitykseen kuluvaa aikaa voitaisiin alkaa arvioimaan.

SiteSafety app.

Esimerkkisovelluksena tekemämme SiteSafety.info -sovellus, jossa on eri toiminnot ohjelmiston pääkäyttäjälle ja peruskäyttäjälle. Pääkäyttäjä lisää turvallisuusohjeet alueelle, jotka näytetään kaikille käyttäjille.

Ohjelmistokehityksen tuntihinta

Ohjelmistoalalla tuntihinnoittelu on yleistä, sillä se on selkeää sekä asiakkaalle että kehittäjälle. Ohjelmistokehityksen tuntihinta mahdollistaa ketterän kehitysmallin, jossa vaatimuksia ei tarvitse lukita kehityksen alkaessa. Tämä mahdollistaa ketterän kehityksen, sillä tarpeet ja vaatimukset tarkentuvat aina projektin edetessä.

Projektin alkaessa arvioimme kokonaiskustannukset ja sovimme asiakkaiden kanssa, miten toimitaan jos hinta alittuu tai ylittyy. Projektiin käytettävistä tunneista sovitaan etukäteen palavereissa, esimerkiksi viikko tai kuukausikohtaiset min-max rajat. Tällöin tehtävät työt ovat selkeät sekä tilaajalle että toimittajalle, eikä yllätyksiä sisällössä tai kustannuksissa tule vastaan.

Ohjelmistoprojektin kokonaishinta

Ohjelmiston lopullinen hinta määräytyy siihen käytettävän ajan mukaan. Hinnat vaihtelevat siis suuresti riippuen meneekö kehitykseen muutama viikko tai puoli vuotta. Meillä ohjelmistokehityksen tuntihinta on yleensä noin 120 euroa per tunti. Projektin kesto ja tekninen vaatimustaso saattavat vaikuttaa kokonaishintaan.

Tuntihintaa tärkempää on se, mitä tunnissa saadaan aikaan. Tässä on suurta vaihtelua alan toimittajien välillä. Jotkut asiakkaistamme ovat pitäneet tuntihintaamme aluksi kalliina, mutta nähtyään kehitysvauhdin sitä on pidetty oikeana tai kustannustehokkaana.

Kehittämiemme ratkaisujen kokonaishinta on sijoittunut välille 15 000 € – 75 000 € alkaen yksinkertaisista sovelluksista laajoihin toiminnaohjausjärjestelmiin. Sovelluksen hintaan vaikuttavista tekijöistä kerromme tarkemmin Hinta-sivulla.

Mikä sovelluksen kehittämisessä vie aikaa

Sovelluksen kehittämisen pitää olla systemaattista. Ensin suunnitellaan arkkitehtuuri, tietomallit ja käyttöliittymä, jotta varsinaiseen kehittämiseen eli ohjelmointiin käytettävä aika on tehokasta. Sovelluksen kehittämiseen saa varata yleensä vähintään kaksi kuukautta aikaa. Hieman monipuolisempaan sovellukseen aika on yleensä puolesta vuodesta eteenpäin. Me teemme sovelluksia täysin räätälöidysti, joten kaikki mitä ruudulla tulee näkymään on ensin suunniteltu ja mallinnettu, sitten koodattu ja testattu. Tähän kaikkeen menee aikaa yleensä vähintään 200 tuntia.

SiteSafety sovellus.

SiteSafety sovelluksessa on käytössä interaktiiviset karttaominaisuudet. Sovellus mahdollistaa tarkat ja laadukkaat kuvaukset turvallisuusohjeista. Sovelluksen toiminnallisuuksien ja lomakkeiden helppokäyttöisyys on tärkeää sekä suunnittelussa että toteutuksessa.

Ohjelmistokehityksen tavoitteet ja toteutus

Ohjelmistokehitykseen käytettävä aika voi vaihdella suurestikin riippuen tavoitteista. MVP eli Minimum Viable Product on yleensä nopeasti tehty versio toiminnallisuuksista, jolloin myös ohjelmiston kehitysaika voi olla muutaman kuukauden luokkaa.

Toiminnallisuuksien kustomointi ja tarpeet vaihtelevat, jolloin kehitysaika voi yksinkertaiseltakin tuntuvassa ohjelmistossa olla hyvinkin pitkä. Suunnittelu, kehitys ja testaus ovat tärkeitä osa-alueita ja kaikkiin näihin menee ohjelmiston valmistuessa aikaa.

Usein kehityksen kuluessa tarpeita tulee lisää, joten tällöin tulee myös muutoksia aikatauluihin. Riippuen myös ohjelmiston lopullisesta tarpeesta, muun muassa maksurajapinnat ja sovelluskauppaan laittaminen vievät aikaa.

Meillä on mahdollista päästä testaamaan ohjelmistoja aikaisessa vaiheessa. Esimerkkinä SiteSafety sovellusta on testattu ja kehitetty alusta saakka yhteistyössä protoillen ja testaillen.  SiteSafety on ladattavissa molemmista sovelluskaupoista sekä Play kaupasta että Appstoresta ja sovelluksessa on ilmainen kokeiluaika.

Sovelluksen toteutustekniikat vaikuttavat myös osittain hintaan ja kestoon niistä lisää täällä: Miten valitsen uuden sovelluksen teknologian?

Tutustu palveluihin ja aiempiin projekteihin