Blogi

Mitä ohjelmistokehitys maksaa ja kuinka kauan ohjelmiston tekeminen kestää

Mitä ohjelmistokehitys maksaa, mikä on tuntihinta ja kauan ohjelmiston kehitys kestää.

SiteSafety sovellus.

Usein kuulee ohjelmistokehityksen hinnoittelun olevan vaikeaa. Tämä on hyvinkin totta, hinnoittelu on vaikeaa, koska tarpeita ja toiminnallisuuksia on usein vaikea tietää tarkasti alkuvaiheessa.

Usein ohjelmiston kehityksessä tehdään omat näkymät loppukäyttäjälle ja tilaajalle hallintapaneeli, jolla hallitaan käyttäjiä sekä sovelluksen tietosisältöä. Varhaisessa vaiheessa on selvitettävä ohjelmiston tarpeet mahdollisimman hyvin, jotta ohjelmiston kehitykseen kuluvaa aikaa voitaisiin alkaa arvioimaan.

SiteSafety app.

Esimerkkisovelluksena tekemämme SiteSafety.info sovellus, jossa on eri toiminnot ohjelmiston pääkäyttäjälle ja peruskäyttäjälle. Pääkäyttäjä lisää turvallisuusohjeet alueelle, jotka näytetään kaikille käyttäjille.

Ohjelmiston hinnoittelu

Ohjelmistokehityksessä tuntihinnoittelu onkin varsin yleistä ja selkeää sekä asiakkaalle että kehittäjälle. Tuntihinta mahdollistaa ketterän kehitysmallin, jossa vaatimuksia ei tarvitse lukita kehityksen alkaessa. Lisäksi tarpeet ja vaatimukset tarkentuvat aina projektin edetessä. Me sovimme etukäteen kehitykseen käytettävät tunnit palavereissa, jolloin tehtävät työt ovat selkeät sekä tilaajalle että toimittajalle.

Ohjelmiston hinta määräytyy siihen käytettävän ajan mukaan. Hinnat vaihtelevat siis suuresti riippuen meneekö kehitykseen kuukausia vai vuosia. Meillä ohjelmistokehityksen tuntihinta on yleensä 85 – 110 € tunti, mutta projektin kesto ja tekninen vaatimustaso saattavat vaikuttaa hintaan. Pyrimme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin ja näissä tuntihinta on pienempi. Toteutuneiden sovellusten hinta on sijoittunut meidän tekemissä ohjelmistoissa välille 5000 € – 75 000 € alkaen yksinkertaisista sovelluksista laajoihin toiminnaohjausjärjestelmiin.

Ohjelmiston hinnoittelu

Ohjelmistokehityksessä tuntihinnoittelu onkin varsin yleistä ja selkeää sekä asiakkaalle että kehittäjälle. Tuntihinta mahdollistaa ketterän kehitysmallin, jossa vaatimuksia ei tarvitse lukita kehityksen alkaessa. Lisäksi tarpeet ja vaatimukset tarkentuvat aina projektin edetessä. Me sovimme etukäteen kehitykseen käytettävät tunnit palavereissa, jolloin tehtävät työt ovat selkeät sekä tilaajalle että toimittajalle.

Ohjelmiston hinta määräytyy siihen käytettävän ajan mukaan. Hinnat vaihtelevat siis suuresti riippuen meneekö kehitykseen kuukausia vai vuosia. Meillä ohjelmistokehityksen tuntihinta on yleensä 85 – 110 € tunti, mutta projektin kesto ja tekninen vaatimustaso saattavat vaikuttaa hintaan. Pyrimme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin ja näissä tuntihinta on pienempi. Toteutuneiden sovellusten hinta on sijoittunut meidän tekemissä ohjelmistoissa välille 5000 € – 75 000 € alkaen yksinkertaisista sovelluksista laajoihin toiminnaohjausjärjestelmiin.

Ohjelmiston hinnoittelu

Ohjelmistokehityksessä tuntihinnoittelu onkin varsin yleistä ja selkeää sekä asiakkaalle että kehittäjälle. Tuntihinta mahdollistaa ketterän kehitysmallin, jossa vaatimuksia ei tarvitse lukita kehityksen alkaessa. Tämä tuo mahdollistaa ketterän kehityksen, sillä tarpeet ja vaatimukset tarkentuvat aina projektin edetessä.

Projektin alkaessa arvioimme kokonaiskustannukset ja sovimme asiakkaiden kanssa, miten toimitaan jos hinta alittuu tai ylittyy. Projektiin käytettävistä tunneista sovitaan etukäteen palavereissa, esimerkiksi viikko tai kuukausikohtaiset min-max rajat. Tällöin tehtävät työt ovat selkeät sekä tilaajalle että toimittajalle, eikä yllätyksiä sisällössä tai kustannuksissa tule vastaan.

Ohjelmiston lopullinen hinta määräytyy siihen käytettävän ajan mukaan. Hinnat vaihtelevat siis suuresti riippuen meneekö kehitykseen muutama viikko tai puoli vuotta. Meillä ohjelmistokehityksen tuntihinta on yleensä 85 – 110 € tunti, mutta projektin kesto ja tekninen vaatimustaso saattavat vaikuttaa hintaan. Pyrimme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin ja näissä tuntihinta on pienempi.

Tuntihintaa tärkempää on, mitä tunnissa saadaan aikaan. Tässä on suurta vaihtelua alan toimittajien välillä. Jotkut asiakkaistamme ovat pitäneet tuntihintaamme aluksi kalliina, mutta nähtyään kehitysvauhdin sitä on pidetty oikeana tai kustannustehokkaana. Tästä kertoo myös se, että yksikään asiakkaistamme ei ole keskeyttänyt kehitystä tai vaihtanut toimittajaa.

Kehittämiemme ratkaisujen loppuhinta on sijoittunut välille 5000 € – 75 000 € alkaen yksinkertaisista sovelluksista laajoihin toiminnaohjausjärjestelmiin.

Mikä sovelluksen tekemisessä vie aikaa

Sovelluksen tekeminen kannattaa tehdä systemaattisesti. Ensin suunnitellaan arkkitehtuuri, tietomallit ja käyttöliittymä, jotta varsinaiseen kehittämiseen eli ohjelmointiin käytettävä aika on tehokasta. Riippuen toiminnallisuuksista sovelluksen tekoon saa varata yleensä vähintään kaksi kuukautta aikaa ja hieman monipuolisempaan sovellukseen aika on yleensä puolesta vuodesta eteenpäin. Me teemme sovelluksia täysin räätälöidysti, joten kaikki mitä ruudulla tulee näkymään on siihen ensin piirretty, mallinnettu, koodattu ja testattu. Tähän kaikkeen menee aikaa yleensä vähintään 200 tuntia.

Esimerkiksi SiteSafety sovelluksessa on käytössä interaktiiviset karttaominaisuudet. Sovellus mahdollistaa tarkat ja laadukkaat kuvaukset turvallisuusohjeista. Sovelluksen toiminnallisuuksien ja lomakkeiden helppokäyttöisyys on tärkeää sekä suunnittelussa että toteutuksessa.

SiteSafety sovellus.

Mikä sovelluksen tekemisessä vie aikaa

Sovelluksen tekeminen kannattaa tehdä systemaattisesti. Ensin suunnitellaan arkkitehtuuri, tietomallit ja käyttöliittymä, jotta varsinaiseen kehittämiseen eli ohjelmointiin käytettävä aika on tehokasta. Riippuen toiminnallisuuksista sovelluksen tekoon saa varata yleensä vähintään kaksi kuukautta aikaa ja hieman monipuolisempaan sovellukseen aika on yleensä puolesta vuodesta eteenpäin. Me teemme sovelluksia täysin räätälöidysti, joten kaikki mitä ruudulla tulee näkymään on siihen ensin piirretty, mallinnettu, koodattu ja testattu. Tähän kaikkeen menee aikaa yleensä vähintään 200 tuntia.

Esimerkiksi SiteSafety sovelluksessa on käytössä interaktiiviset karttaominaisuudet. Sovellus mahdollistaa tarkat ja laadukkaat kuvaukset turvallisuusohjeista. Sovelluksen toiminnallisuuksien ja lomakkeiden helppokäyttöisyys on tärkeää sekä suunnittelussa että toteutuksessa.

Mikä sovelluksen tekemisessä vie aikaa

Sovelluksen tekeminen kannattaa tehdä systemaattisesti. Ensin suunnitellaan arkkitehtuuri, tietomallit ja käyttöliittymä, jotta varsinaiseen kehittämiseen eli ohjelmointiin käytettävä aika on tehokasta. Riippuen toiminnallisuuksista sovelluksen tekoon saa varata yleensä vähintään kaksi kuukautta aikaa ja hieman monipuolisempaan sovellukseen aika on yleensä puolesta vuodesta eteenpäin. Me teemme sovelluksia täysin räätälöidysti, joten kaikki mitä ruudulla tulee näkymään on siihen ensin piirretty, mallinnettu, koodattu ja testattu. Tähän kaikkeen menee aikaa yleensä vähintään 200 tuntia.

Esimerkiksi SiteSafety sovelluksessa on käytössä interaktiiviset karttaominaisuudet. Sovellus mahdollistaa tarkat ja laadukkaat kuvaukset turvallisuusohjeista. Sovelluksen toiminnallisuuksien ja lomakkeiden helppokäyttöisyys on tärkeää sekä suunnittelussa että toteutuksessa.

Tavoitteet ja toteutus

Käytettävä aika voi vaihdella suurestikin riippuen tavoitteista. MVP eli Minimum Viable Product on yleensä nopeasti tehty versio toiminnallisuuksista, jolloin myös ohjelmiston kehitysaika voi olla muutaman kuukauden luokkaa. Lisäksi toiminnallisuuksien kustomointi ja tarpeet vaihtelevat, jolloin kehitysaika voi yksinkertaiseltakin tuntuvassa ohjelmistossa olla hyvinkin pitkä. Suunnittelu, kehitys ja testaus ovat tärkeitä osa-alueita ja kaikkiin näihin menee ohjelmiston valmistuessa aikaa.

Usein kehityksen kuluessa, tarpeita tulee lisää, joten tällöin tulee myös muutoksia aikatauluihin. Riippuen myös ohjelmiston lopullisesta tarpeesta, muun muassa maksurajapinnat ja sovelluskauppaan laittaminen vievät aikaa.

Meillä on mahdollista päästä testaamaan ohjelmistoja aikaisessa vaiheessa. Esimerkkinä SiteSafety sovellusta on testattu ja kehitetty alusta saakka yhteistyössä protoillen ja testaillen.  SiteSafety on ladattavissa molemmista sovelluskaupoista sekä Play kaupasta että Appstoresta ja sovelluksessa on ilmainen kokeiluaika.

Sovelluksen toteutustekniikat vaikuttavat myös osittain hintaan ja kestoon niistä lisää täällä: Miten valitsen uuden sovelluksen teknologian?

Tutustu palveluihin ja aiempiin projekteihin