Blogi

Ohjelmisto­­­projektin vaiheet ja tarvittava osaaminen

Ohjelmistokehitysprojekti.

Ohjelmistokehitysprojektissa tarvitaan vaiheistusta ja monenlaista osaamista liiketoiminnan konseptoinnista, suunnittelusta, koodaamisesta aina julkaisuun asti. Tässä blogitekstissä avaamme vaiheistusta sekä tarvittavaa osaamista ja yhteistyötä eri roolien välillä.

Ohjelmistokehitystä ostettaessa kannattaa varmistua, että tarvittava osaaminen löytyy valitulta toimittajalta.

1. Konseptointi ja ideointi

Konseptointi ja ideointi on tärkeä vaihe jolla varmistetaan, että kehitysprojekti lähtee alusta lähtien etenemään oikeaan suuntaan. Tärkeitä analysoitavia asioita ovat mm. kehitettävän ohjelmiston käyttäjäryhmät, käyttötarkoitus, hyödyt ja ydintoiminnot sekä toteutuksella ratkaistavat ongelmat.

Tässä vaiheessa yleensä myös konseptoidaan ja mallinnetaan kehitettävän ratkaisun käyttöliittymiä ylätasolla, vaikka aluksi kynällä ja paperilla ja myöhemmin sähköisillä konseptointityökaluilla.

2. Liiketoiminnan mallintaminen ja kehittäminen

Tulevalla ohjelmistoratkaisulla on yleensä tarkoitus luoda kannattavaa liiketoimintaa tai vähintään tehostaa sisäistä toimintaa. Liiketoiminnallisesti mallinnetaan mm. tulovirrat, kumppanuudet, kehitys- ja ylläpitokulut sekä julkaisukanavat.

Protip: Kannattaa suunnitella täsmäratkaisu tulevien asiakkaidesi ongelmiin, josta he ovat valmiita maksamaan, joka vie pitkällä tähtäimellä kannattavaan liiketoimintaan. Löydä oman palvelusi ainutlaatuisuus ja kilpailuetu!

3. Määrittely

Toiminnallisten vaatimusten määrittely ja priorisointi on tärkeää, jotta kehittäjät tietävät aukottomasti mitä ollaan tekemässä. Aluksi kannattaa keskittyä järjestelmän ydintoimintoihin ja hahmotella ne kunnolla.

Suosittelemme kuvaamaan vaatimukset ”user story:inä” eli käyttäjätarinoina: Kuka tekee, mitä tekee, missä roolissa, miten ominaisuutta käytetään ja miksi? Isommissa projekteissa vaatimusten hallinta ja priorisointi on osa jatkuvaa tuotehallintaa ja sitä tekee yleensä nimetty tuotepäällikkö.

Protip: Keskity aluksi ydinasiakasryhmään ja enintään kolmeen päätoimintoon.  Myöhemmin voit laajentaa kohderyhmää ja ohjelmiston toiminnallisuuksia.

4. Tekninen suunnittelu ja ohjelmisto­­­­arkkitehtuuri

Tässä vaiheessa mallinnetaan ne rakenneosat, mistä tuleva ohjelmistoratkaisu tulee koostumaan sekä osien väliset yhteydet ja riippuvuudet. Ohjelmistoarkkitehtuuri on perusta järjestelmän rakenteelle ja ohjaa järjestelmän kehittämistä koko sen elinkaaren ajan.

Lisäksi analysoidaan teknologiavalinnat ja tietomallit, joita tullaan käyttämään kehitysvaiheessa.

Lue lisää teknologiavalinnoista blogistamme.

5. Palvelumuotoilu, käyttöliittymäsuunnittelu ja käytettävyys

Palvelumuotoilun tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita, että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita.

Käyttöliittymäsuunnittelu tarkoittaa käytännössä sitä, miltä valmis sovellus tulee näyttämään. Sovelluksien käytettävyys on tärkeässä roolissa toimivan sovelluksen toteutuksessa ja tätä on käyttäjäkokemussuunnittelu. Hyvin toteutettu suunnittelu palvelee loppukäyttäjää operoimaan sovelluksella vaivatta ilman ongelmia.

Lue lisää käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelusta.

Protip: Tavoitteena on loppuasiakkaan helppous, vaivattomuus sovelluksien käyttämisessä ja sen tuoma lisäarvo sovellukseen.

6. Projektinhallinta

Projektihallinnan päätehtävä on huolehtia kehityksen etenemisestä, aikataulusta ja budjetista. Lisäksi projektihallintaan kuuluu tiivis kommunikaatio asiakkaan ja kehitystiimin välillä. Projektihallintaan on kuuluu myös kehityksen päävaiheiden kuvaaminen eli mitä pääjulkaisuja tulee missäkin vaiheessa ja mitä ominaisuuksia ne sisältävät.

7. Kehitysosaaminen

Ohjelmistokehitysosaaminen mielletään usein vain koodausosaamiseksi. Kuten tästä blogista voimme huomata, niin onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin tarvitaan paljon muutakin sekä tiivistä yhteistyötä eri roolien välillä. Koodausosaaminen on siitä huolimatta yksi keskeisimmistä osa-alueista ohjelmistokehityksessä.

Kehitysosaaminen jaotellaan usein frontend eli näkyvän osan ja käyttöliittymän kehitykseen sekä backend eli palvelinpään kehitykseen. Meillä Tecinspirellä kaikki kehittäjät osaavat molempia eli silloin puhutaan full-stack osaamisesta.

Protip: Ohjelmistoprojekteissa kaikki hukka eli tuottamaton työ tulisi minimoida Leanin oppien mukaisesti. Ketteriä ohjelmistokehitysmalleja on useita. Meillä Tecinspirellä on käytössä Kanbania ohjelmistoprosessi, jonka olemme todenneet tehokkaaksi ja ketteräksi.

8. Testaus ja laadunvarmistus

Testaus ja laadunvarmistus on tärkeää kehitettävän ratkaisun käytettävyyden ja toimintavarmuuden kannalta. Valitettavan usein kuulee, että testaus tehdään loppukäyttäjillä. Tässä toimintamallissa on iso miina, sillä ensimmäiset käyttökokemukset järjestelmästä ovat tärkeitä ja usein ne ratkaisevat järjestelmän menestyksen.

9. Julkaisuosaaminen

Julkaisuun liittyy jakelukanavasta riippuen monenlaisia vaatimuksia, sääntöjä ja tarvittavia dokumentteja. Esimerkiksi sovelluskaupat Google Play ja App Store ovat molemmat säännöiltään erilaiset. Ohjelmiston julkaisemisesta sinun ei tarvitse huolehtia, teemme sen puolestasi.

10. Laki- ja saavutettavuusvaatimukset

Ratkaisun käyttöön ja julkaisuun liittyy monenlaisia lakivaatimuksia. Esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetus GDPR velvoittaa  suojaamaan henkilötiedot asiattomalta käytöltä ja saavutettavuusvaatimukset koskevat kaikkia sovelluksia ja verkkosivustoja. Vaatimuksissa on paljon myös maakohtaisia eroja, jotka kannataa arvioida jos ratkaisulla tähdätään kansainväliseen liiketoimintaa.

Ohjelmistokumppanin valinta

Ohjemistokehityksessä tarvitaan todellakin monenlaista osaamista. Kannattaa analysoida blogitekstin osaamisvaatimukset tarkkaan, kun olet valitsemassa kumppania ohjelmistokehitykseen. Yleensä yhden tai kahden hengen kehitystiimiltä ei yksinkertaisesti voi löytyä rautaista osaamista kaikista osa-alueista.

Tecinspiren 10 ammattilaiselta löytyy hyvin kattavaa osaamista. Ohjelmistoprojektien onnistumiset puhuvat puolestaan, sillä 97 % asiakkaistamme suosittelee palveluitamme. Ole siis matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos kaipaat lisätietoja tai ketterää kumppania ohjemistoprojektiisi.

Lue myös lisää vinkkejä ohjelmistokumppanin valintaan blogistamme. 

Tutustu palveluihin ja aiempiin projekteihin