Referenssit

Digitaalista kalustonhallintaa SaaS-palveluna

Digitaalista kalustonhallintaa SaaS-palveluna.

fleetbook.

Millainen on FLEETBook-palvelu?

FLEETBook -järjestelmä digitalisoi kalustonhallinnan. Järjestelmä lisää kaluston luotettavuutta ja toimintavarmuutta, tukee dataan perustuvaa päätöksentekoa sekä tuo lisäarvoa ja kilpailuetua käyttäjäyrityksille. FLEETBookia voidaan käyttää kaikissa tuotannon kalustossa. Autot, raskas kalusto, koneet, perävaunut ja kaikki niiden lisälaitteet voidaan ottaa FLEETBookin kautta paremmin hallintaan.

Mitä hyötyä sovelluksesta on?

 • Joustava ratkaisu joka tuo kilpailukykyä käyttäjäyrityksille
 • Kalustotietojen digitalisointi yhteen paikkaan
 • Lisää kaluston luotettavuutta ja toimintavarmuutta
 • Kaluston laadukkaampi ja tehokkaampi hallinta
 • Käytössä ajantasainen ja huollettu kalusto
 • Kaluston lakisääteiset velvoitteet ja katsastukset kunnossa ja dokumentoituna
 • Omistajalle ja kaikille ajantasainen tieto yrityksen kalustosta, helpottaa päätöksiä ja käyttöä
 • Luotettavat ja ajantasaiset tiedot kalustosta
 • Kattavat ja laadukkaat raportit
 • Analytiikka kaluston ja lisälaitteiden tehokkuudesta
 • Talousasiat helposti haltuun, tase ja kulut hallussa

Mitä ominaisuuksia ja tietoja järjestelmässä on?

 • Roolipohjaisuus
 • Monipuoliset kalustotiedot, mm kuvat, kilometrit, historiatiedot
 • Tehtävänäkymä
 • Erilaiset hälytysrajat
 • Taloustiedot
 • Kulutietodot
 • Huoltotiedot
 • Katsastukset ja muut velvoitteet
 • Puutteiden ja vahinkojen raportointi
 • Viestintä toimiston ja kuskien välillä
 • Kattava raportointi ja analytiikka
palaveri fleetbook.

Kuinka järjestelmän kehitys tehtiin?

Tecinspirellä oli kokonaisvastuu projektista sisältäen FLEETBookin käyttöliittymäsuunnittelun, ohjelmistoarkkitehtuurin, teknologiat ja varsinaisen ohjelmistokehityksen.

Kehitys tehtiin tiiviissä yhteistyössä Armamentum Oy:n ja Peura-Trans Oy:nkanssa.

Projektin aikana pidimme tiiviisti yhteyttä asiakkaaseen säännöllisillä projektipalavereilla. Sovellus kehitettiin Angularilla ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä hyödyntäen.

Asiakaspalaute:

”FLEETBook on digitaalinen pilvipohjainen kalustonhallinnan toiminnanohjausjärjestelmä, jota käyttävä yritys voi tehostaa toimintaansa ja sen laatua. Kehitimme FLEETBookin yhdessä Tecinspiren kanssa vuoden 2021 aikana ja pilotoimme onnistuneesti yhdessä asiakkaiden kanssa.

Tecinspire on ollut joustava ja osaava kumppani. Heillä on kyvykkyys kehittää ja toimittaa näinkin laaja-alaista järjestelmää, jossa mukana useita eri ulottuvuuksia aina viestipalveluista raporttigeneraattoreihin. Tecinspire toi matkan varrella omaa näkemystään ja ideoitaan myös laajalti mukaan tuotteeseen. Lopputulos on laadukas ja ammattimainen, kuten FLEETBook!”

Pasi Karjalainen, toimitusjohtaja, FLEETBook / Armamentum Oy

Lisätietoja:

www.fleetbook.fi

koneporssi.com

www.ammattilehti.fi