Referenssit

Kaupunki-info sovellus Kajaanille

Kajaani international info.

Mikä on Kajaani International Info -sovellus?

Kajaanin kaupungin kansainväliset palvelut tarjoaa Kainuun vieraskielisille ja heidän kanssa työskenteleville mobiilisovelluksen, jonka avulla käyttäjät voivat itsenäisesti etsiä kohdennetusti tietoa alueen palveluista eri elämänalueilla.

Sovelluksen avulla ulkomaalaistaustaiset asukkaat voivat myös hakeutua henkilökohtaisen tuen, ohjauksen ja neuvonnan piiriin matalalla kynnyksellä. Sovelluksen avulla Kajaanin kaupungin kansainväliset palvelut saa tietoa alueella asuvien vieraskielisten tarvitsemista aihekokonaisuuksista ja voi muokata Sovelluksen sisältöä tarpeen mukaisesti.

Sovellus on saatavilla neljällä eri kielellä ja se on saatavilla sekä Android- että iOS-puhelimiin.

Mitä hyötyä sovelluksesta on?

 • Auttaa Kainuun muuttaneita löytämään tietoa arjen asioista itsenäisesti vuorokaudenajasta riippumatta.
 • Mahdollistaa Kainuuseen muuttaneille kohdennettujen palveluiden löytämisen helposti ja nopeasti.
 • Mahdollistaa oikeiden henkilöiden tavoittamisen puhelimitse ja sähköpostilla suoraan sovelluksesta.
 • Helpottaa vieraskielisten asukkaiden hakeutumista ohjauksen ja neuvonnan piiriin eri elämänalueita koskevissa asioissa.
 • Tukee vieraskielisten kanssa työskentelevien ohjaus- ja neuvontatyötä.
 • Vähentää riskiä jäädä yksin arjessa vastaantulevien haasteiden kanssa.

Mitä ominaisuuksia sovelluksessa on?

 • Selkeästi nimetyt aihepiirikohtaiset osiot ja helppo navigointi niiden välillä.
 • Suosikit-valikko, josta löytää helposti käyttäjälle itselleen tärkeät palvelut ja yhteystiedot
 • Palautteen anto hymynaamoin ja kirjallisesti – myös anonyymisti.
 • Mahdollisuus pyytää henkilökohtaista ohjausta Kajaanin kansainvälisistä palveluista.
 • Neljä kieltä: suomi, englanti, venäjä ja arabia.

 • Lisäksi Kajaanin kaupungille kehitettiin hallintaosio, josta voidaan helposti hallita sovelluksen sisältöä.

Kuinka järjestelmän kehitys tehtiin?

Tecinspirellä oli kokonaisvastuu projektista sisältäen International Info Kajaani -mobiilisovelluksen käyttöliittymäsuunnittelun, ohjelmistoarkkitehtuurin, teknologiat ja varsinaisen ohjelmistokehityksen.
Projektin aikana pidimme tiiviisti yhteyttä asiakkaaseen sähköpostilla ja projektipalavereilla. Sovellus kehitettiin Flutterilla ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä hyödyntäen.

Asiakaspalaute

”Tecinspire kehitti Kajaanin kaupungin kansainvälisten palveluiden vieraskielisten ohjauksen ja neuvonnan tueksi helppokäyttöisen Kajaani International Info -mobiilisovelluksen. Sovelluksen avulla asiakkaat voivat itseohjautuvasti etsiä apua Suomessa ja Kainuussa asumiseen liittyvistä kriittisistä käytännön asioista silloinkin, kun asiakaspalvelupiste ei ole avoinna.

Olemme tyytyväisiä sovellukseen ja kehitysprosessin joustavuuteen. Tärkeää oli myös, että Tecinspiren henkilökunnan sai hyvin kiinni tarvittaessa puhelimitse ja sähköpostilla.”

Tolonen Réka, Hankepäällikkö, Kajaani International Info

Lisätietoja

Kajaanin kaupunkin kansainvälisten palveluiden www-sivut ja lisätietoa Sovelluksesta. Lue lisää tästä.

Sovelluskauppalinkit

Google Play sekä App Store.