Blogi

Saavutettavuus sovellusten kehityksessä

Saavutettavuus sovellusten kehityksessä on otettava huomioon sekä teknisessä toteutuksessä että käytettävyydessä.

Saavutettavuuden ongelmia havainnekuva.

Saavutettavuuden tarkoituksena on mahdollistaa digitaalisten palveluiden käyttö kaikille. Saavutettavuudesta digitaalisissa palveluissa ei ole kenellekään haittaa. Ohjelmistojen ja sovellusten suunnittelu- ja toteutusvaiheissa on tärkeää tietää, mikä vaikuttaa saavutettavuuteen.

Saavutettavuus vaikuttaa tekniseen toteutukseen ja käytettävyyteen. Selkeä ja ymmärrettävä teksti on myös osa saavutettavuutta.

Saavutettavuus on otettava verkkosivujen uudistuksessa huomioon sillä uusien verkkosivustojen tulisi olla saavutettavia. Toiminnanohjausjärjestelmien ja intranetien osalta on huomioitava saavutettavuus viimeistään uudistusvaiheessa.

Vaatimuksia digitaalisten tuotteiden saavutettavuudelle on otettu käyttöön porrastetusti ja viimeisimpänä mobiilisovellusten on oltava saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021. (Valtiovarainministeriö 2021)

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat käytettäviä ja ymmärrettäviä.

Saavutettavuus digitaalisissa tuotteissa

Saavutettavuutta digitaalisissa tuotteissa kuvataan seuraavasti:

  • Havaittava
  • Hallittava
  • Toimintavarma
  • Ymmärrettävä

Havaittava sisältö tarkoittaa esimerkiksi määrityksiä tekstivastineista kuville ja videoille. Sisällön on oltava myös mukautuva, jotta esimerkiksi tekstin kokoa voidaan muuttaa suuremmaksi. Erottuvalla sisällöllä määritellään värien käyttöä ja muun muassa tekstin ja taustan välistä kontrastia. Kuvissa tulee Alt-teksti, eli sisältöä kuvaileva teksti. Alt-teksti auttaa sekä hakukoneita että näkörajoitteisia lukemaan tietoa kuvan sisällöstä.

Hallittavalla sisällöllä määritellään käytettävyyttä näppäimistöllä ja navigoimista eli kulkemista sivustolla. Käyttäjän on hallittava myös tietojen syöttämistä, esimerkiksi tekstikenttien tulee olla selkeitä ja ohjaavia. Hallittavuuteen liittyy ohjeita muun muassa välähdysten kestosta, jotta sivusto ei aiheuta sairaskohtauksia.

Ymmärrettävä tarkoittaa luettavuutta, ennakoitavuutta ja virheiden tunnistamista. Selkeäkielisyys etenkin digitaalisissa sisällöissä palvelee kaikentasoisia lukijoita.

Toimintavarma tarkoittaa että ohjelmistoa voidaan käyttää kaikilla eri laitteilla millä sen on suunniteltu toimivan.

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusselosteessa kuvataan saavutettavuuden tilaa esimerkiksi verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa. Saavutettavuusselosteessa kerrotaan kuinka havaituista puutteista voidaan olla yhteydessä sivuston tai ohjelmiston ylläpitäjään. Julkisissa organisaatioissa on määriteltävä myös valvontaviranomaisen yhteystiedot.

Jos sivustolla on havaittu puutteita saavutettavuudesta niistä voidaan mainita selosteessa ja puutteiden korjaamisen aikataulusta.

Saavutettavuus mobiilisovelluksissa

Mobiilisovellusten tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset kesäkuussa 2021. Samat säännöt koskevat kaikkea saavutettavuutta oli tuote sitten digitaalinen alusta, toiminnanohjausjärjestelmä, web- tai mobiilisovellus. Ylläkuvatut ominaisuudet, havaittava, hallittava, toimintavarma ja ymmärrettävä tulee huomioida tuotteiden suunnittelussa ja kehityksessä.

Lähteet:

Tutustu palveluihin ja aiempiin projekteihin