Blogi

Sovelluksen käytettävyystestaus Lapin AMK:n XBit-laboratoriossa

Käytettävyystestaustausta Lapin AMK:n XBit-laboratoriossa

Sovelluksen käytettävyystestaus on keskeinen osa sovelluksen kehittämistä. Käytettävyystestauksessa testihenkilöiden toimintaa havainnoidaan, kun he tekevät sovellusta käyttäessään heille annettuja tehtäviä.

Me pääsimme kokeilemaan Lapin ammattikorkeakoulun Tornion toimipisteen XBit-käytettävyyslaboratoriota kehittämämme sovelluksen käytettävyystestaamiseen. Laboratoriota kehitetään 360 Low Carbon Investments -hankkeessa ja sen aikana sen käyttö on yrityksille ilmaista.

Meiltä reissuun lähtivät Teemu, Mikko ja Johannes. He pääsivät ensimmäiseksi kertomaan Lapin AMK:n liiketoiminnan ja ohjelmistokehityksen opetushenkilöstölle Tecinspiren liiketoiminnasta sekä ohjelmistokehityksen ja UI/UX-suunnittelun prosesseista.

Teemu Kivioja esittelee Tecinspiren toimintaa Lapin AMK:n opettajille

Oppilaitoksen ja yritysten yhteistyö on molempien osapuolten mielestä tärkeää. Keskustelimme yhteistyöstä mm. ohjelmointi- ja liiketoimintaopetukseen, työssäoppimiseen ja koodausprojektitöihin liittyen. Opettajat kertoivat, että he haluaisivat itsekin olla opiskelijoiden kanssa aktiivisesti mukana työelämäyhteistyössä, jotta heillä pysyisi tatsi työelämään. Harmittavan usein yritysten innostus yhteistyöprojekteihin hiipuu ennen kuin pääsee kunnolla edes alkuun.

Miten käytettävyystestaus toteutettiin?

Meillä käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelusta vastaava Mikko pääsi kokeilemaan käytettävyystestausta XBit-laboratoriossa. Labran laitteisto mahdollistaa perinteisen havainnointiin perustuvan käytettävyystestauksen lisäksi myös heatmappien eli lämpökarttojen tuottamisen. Erona tavallisesti sovellusten ja verkkosivujen testauksessa käytettyihin lämpökarttoihin laitteisto tuottaa lämpökartan silmän liikeiden eikä hiiren klikkausten perusteella.

Testiryhmässä oli mukana 3 opettajaa ja 3 opiskelijaa. Jokaisen testaajan aloittaessa kalibrotiin näytön alalaidassa oleva kamera käyttäjän silmien liikkeisiin. Videolle tallentuu paitsi testaajan toiminta sovelluksessa, myös hänen kasvojensa ilmeet ja katseen kohdistuminen sovelluksessa.

Käytettävyystestaus käytännössä

Käytettävyystestaus jakaantui neljään vaiheeseen:

  1. Testausistunnon esittely ja säännöt
  2. Yleisluonteiset kysymykset
  3. Sovelluksen testaustehtävät
  4. Loppukeskustelu kokemuksesta

Mikko pyysi käyttäjiä etenemään hitaasti ja kertomaan koko ajan mitä he ovat tekemässä. Esimerkiksi ennen painikkeen painamista testaajat kertoivat, mitä olettivat painikkeesta tapahtuvan. Testaajat myös kertoivat, kun kohtasivat ongelmia. Mikko teki havaintoja testaajien käyttäytymisestä ja kommenteista.

Yllätyksiltäkään ei vältytty. Esimerkiksi eräs painike, joka oli likimain keskellä näyttöä, oli vaikeasti löydettävissä.

Käytettävyystestauksessa havaittujen puutteiden vakavuusluokittelu

Mikko teki yhteenvedon koostamalla kunkin tehtävän alle kaikkia testaajia koskevat havainnot. Sen jälkeen hän teki käytettävyysongelmien vakavuusluokittelun, jossa havaitut ongelmat arvioidaan viisiportaisella asteikolla.

Vakavuusluokittelussa otetaan huomioon muun muassa ongelman yleisyys ja seuraus sekä se, miten helposti tai vaikeasti havaittava ongelma on. Kun kaikki testaajat havaitsevat saman ongelman, sille annetaan korkeampi vakavuusluokitus kuin ongelmalle, jonka huomaa vain yksi testaajista.

Esimerkiksi lähetä-painikkeen toimimattomuudesta on vakavia seurauksia, joten se saa korkean vakavuusluokan. Sen sijaan vaikkapa kirjoitusvirhe ei ole vakava ongelma, vaikka sen havaitsisikin useampi testaaja.

Vaikka testaajista puolet oli opettajia ja puolet oppilaita, tulokset olivat hyvin samankaltaisia. Sovelluksessa ilmenevät käytettävyysongelmat havaittiin siis henkilöiden iästä tai ammatillisesta kokemuksesta riippumatta.

Saimme paljon myös positiivista palautetta kehittämästämme järjestelmästä. Kaikki palautteet ovat arvokkaita ja ne ohjaavat järjestelmän jatkokehitystä.

Lapin AMK:n Tornion toimipisteen videostudiolla

Käytettävyystestauksen aikana Johannes ja Teemu keskustelivat tulevista yhteistyökuvioista ja tutustuivat muihin oppilaitoksen tiloihin, muun muassa podcast- ja videostudioihin. Teemu pääsi myös videohaastatteluun.

Jos haluat lukea lisää käytettävyydestä, lue myös blogikirjoitus käyttäjäkokemuksesta.