Blogi

Onnistunut ohjelmisto­­projekti? 10 täsmävinkkiä ohjelmisto­­kehityksen ostajalle

10 täsmävinkkiä ohjelmistokehityksen ostajalle tilaamiseen ja toimittajan valintaan. Näillä ohjeilla sinun ohjelmistoprojekti onnistuu.

Tecinspire Onnistunut ohjelmistoprojekti. 10 täsmävinkkiä ostajalle.

1. Tsekkaa toimittajan referenssit

Asiakasreferenssit ja aiemmat toteutukset kertovat toimittajan palvelun laadusta ja osaamisesta. Toimittajat kertovat näistä mielellään omilla nettisivuillaan, joten niihin kannattaa perehtyä huolella.

Tarkista myös, että toimittaja on kerännyt referensseihin myös asiakaspalautteet. Ne kertovat usein hyvin paljon. On myös hyvä varmistaa, että toimittaja esittelee avoimesti käyttöliittymäkuvia tai käyttövideoita ammattiylpeydellä.

Kuvassa esimerkkejä Tecinspiren kehittämistä ratkaisuista.

2. Ymmärtääkö toimittaja tarpeesi?

On tärkeää jo tilausvaiheessa, että toimittaja ymmärtää projektin tavoitteet ja päämäärän samalla tavoin kanssasi. Ydinkysymyksiä ovat esimerkiksi kehitettävän ohjelmiston käyttäjäryhmät, käyttötarkoitus, hyödyt ja ydintoiminnot sekä toteutuksella ratkaistavat ongelmat.

Usein ymmärrys projektista selviää yhteisissä valmistelukokouksissa tai viimeistään toimittajan tarjouksesta. Onhan toimittajan tarjous sellainen, jonka ymmärrät kokonaan aina ratkaisuehdotuksesta toimitusehtoihin?

3. Vältä toimittajaloukku!

Saatko tilaajana sovelluksen lähdekoodin ja dokumentaation? Mikäli sinulla ei ole lähdekoodia, olet sidottu samaan toimittajaan ja heidän hintoihin jatkokehityksen osalta.

Meillä Tecinspiren projekteissa tilaaja saa aina sovelluksen lähdekoodin ja dokumentaation.

4. Pääsethän vaikuttamaan suoraan kehitykseen

Jos pääset osallistumaan vain projektin alussa määrittelyjen tekemiseen ja seuraavan kerran lopputoimituksen hyväksyntään, on projekti jo lähtökohdiltaan tuomittu epäonnistumaan. Tällöin jäät asiakkaana täysin pimentoon projektin toteutusvaiheen aikana.

Tecinspirellä pidämme yleensä kerran viikossa yhteisen asiakaspalaverin, jossa esitellään edellisen viikon saavutukset, kerätään palaute sekä sovitaan yhdessä seuraavan jakson työt. Näin tilaaja tietää koko ajan missä mennään projektissa ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Lue lisää avoimesta toimintamallistamme.

5. Onnistumiseen tarvitaan laajaa osaamista

Löytyykö toimittajalta kaikki tarvittava osaaminen projektin läpiviemiseksi? Tiedätkö keitä projektiin osallistuu ja heidän osaamisen sekä aiemmat meriitit?

Minimissään onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin tarvitaan suunnittelu-, käytettävyys-, arkkitehtuuri-, projektinhallinta-  sekä kehitysosaamista sekä backend- että frontend-koodaukseen. Lisäksi olisi hyvä, jos toimittajalla on tarvittava määrittely-, palvelumuotoilu-, testaus- ja julkaisuosaaminen sekä tietoa julkaisuun vaikuttavista lakiasioista.

Ohjelmistokehitysprojekti.

6. Modernit kehitysvälineet pienentävät kustannuksia

Meille on tullut lukuisia asiakasprojekteja, joissa aikaisempi toimittaja on tehnyt toteutusta erikseen eri alustoille, kuten Android, iOS ja Web. Tällöin kehitys on usein hidasta ja ratkaisun kokonaishinta nousee isoksi.

Itse käytämme moderneja hybridikehitysteknologioita. Ne mahdollistavat ketterän ja kustannustehokkaan kehityksen, kun sama koodipohja käy kaikille alustoille: Android, iOS, Windows, Mac, Linux.

Meidän toteuttamiemme yksinkertaisten sovellusten hinnat ovat yleensä 15 000 eurosta ylöspäin. Erilaisten sovellusten hintaesimerkkejä löytyy Hinta-sivulta.

7. Onko kehitys aidosti ketterää?

Pystyykö toimittaja aitoon ketterään kehitykseen? Ohjelmistoprojekteissa kaikki hukka eli tuottamaton työ tulisi minimoida Leanin oppien mukaisesti.

Ketteriä ohjelmistokehitysmalleja on useita. Meillä Tecinspirellä käytetään Kanbania, joka on todella tehokas ja ketterä ohjelmistoprosessi.

8. Täysi avoimuus kehityksen etenemiseen

Tiedätkö tilaajana, missä vaiheessa projekti etenee, mitä on tulossa seuraavaksi sekä toteutuuko suunniteltu aikataulu ja budjetti?

Tecinspiren asiakkaat saavat suoran pääsyn käyttämäämme toiminnanohjausjärjestelmään. Asiakkaillamme on täysi ja reaaliaikainen läpinäkyvyys projektin etenemiseen, osatehtäviin, tekijöihin ja toteutuneisiin työmääriin. Järjestelmästä nähdään mm. seuraavia tietoja:

  • Kehitystehtävät
  • Tilat ja edistyminen
  • Tekijät
  • Työmääräarviot
  • Toteutuneet työmäärät
  • Dokumentaatio
  • Keskustelu (chat) 

9. Kehitys tulee tehdä systemaattisesti

Varmista, että toimittajan ohjelmistokehitysprosessit ja toimitusvarmuus ovat kunnossa. Systemaattinen kehitys projektin aikana on erittäin tärkeää mahdollista jatkokehitystä varten. Mahdollisesti syntyvän teknologiavelan purkaminen (erilaiset oikopolut ja purkkaviritykset) on kallista myöhemmin.

Apukysymyksiä asian selvittelyä varten: Onko toimittajan laadunvarmistus ja tuotehallinta kuvattu ja sovittu? Onko versiohallinnan käytännöt tiedossa? Miten toimittaja huolehtii koodimuutosten jatkuvasta integroinnista ja testauksesta? Pystyykö toimittaja pystyy tekemään osatoimituksia säännöllisesti ja siten, ettei niistä koidu lisäkustannuksia?

10. Syntyykö aito luottamus

Luottamus on kaiken liiketoiminnan perusta. Sen rakentaminen alkaa jo ennen ensimmäistä tapaamista. Ovatko toimittajan nettisivut sekä some-kanavat kunnossa ja onko niissä hyvää päivitettyä sisältöä? Syntyykö aito luottamus kokouksissa vai jääkö jokin asia mietityttämään?

Molemminpuolinen luottamus on perusta myös projektin aikaiselle kommunikoinnille ja yhteistyölle. Itse luotamme täysin avoimeen ja suoraan kommunikointiin. Mahdollisia haasteita ei kannata lakaista maton alle tikittäviksi aikapommeiksi.

Loppusanat

Tässä oli meidän 10 täsmävinkkiä ohjelmistokehityksen ostajalle. Tärkeimmäksi nostamme numeron yksi eli julkiset referenssit ja asiakaspalautteet, jotka kertovat paljon toimittajasta.

Tecinspirellä kehitämme web- ja mobiilisovelluksia, digitaalisia alustoja ja toiminnanohjausjärjestelmiä huippuluokan asiakastyytyväisyydellä. Tutustu tästä tarkemmin palveluihimme.

Tutustu palveluihin ja aiempiin projekteihin