Kategoria: Blogit

Käytettävyystestaustausta Lapin AMK:n XBit-laboratoriossa

Sovelluksen käytettävyystestaus Lapin AMK:n XBit-laboratoriossa

Sovelluksen käytettävyystestaus on keskeinen osa sovelluksen kehittämistä. Käytettävyystestauksessa testihenkilöiden toimintaa havainnoidaan, kun he tekevät sovellusta käyttäessään heille annettuja tehtäviä. Me pääsimme kokeilemaan Lapin ammattikorkeakoulun Tornion toimipisteen XBit-käytettävyyslaboratoriota kehittämämme sovelluksen käytettävyystestaamiseen. Laboratoriota kehitetään 360 Low Carbon Investments -hankkeessa ja sen aikana sen käyttö on yrityksille ilmaista. Meiltä reissuun lähtivät Teemu, Mikko ja Johannes. He pääsivät ensimmäiseksi […]
digitaalinen oppimisalusta vuosi yrittäjänä.

Digitaalinen oppimisalusta kehittää nuorten yrittäjyystaitoja

Vuosi yrittäjänä -sovellus on digitaalinen oppimisalusta, jonka Tecinspire kehitti Nuori Yrittäjyys ry:lle. Sovellus otettiin käyttöön elokuussa 2022. Ensimmäisen lukuvuoden aikana sitä käyttänyt 4285 yläkoulun ja toisen asteen opiskelijaa, ja he ovat perustaneet 1359 yritystä. Yrittäjyyteen liittyvät taidot ovat tärkeitä nykyajan työelämässä menestymiselle. Yrittäjiksi haluavien ja yrittäjyyttä pohtivien nuorten on tärkeää saada oikeaa koulutusta ja tietoa […]
referenssi artikkelikuva.

Referenssit ostopäätöksen tukena

Tässä artikkelissa kerromme miten toimii referenssit ostopäätöksen tukena. Tärkeää kertoa referenssissä selkeästi, että millainen projekti on kyseessä. Mitä toimintoja tai ominaisuuksia on ja miten se on auttanut asiakkaita. Digitaaliset ratkaisut ja sovellukset helpottaa arkea ja työntekoa huomattavasti. Kun uuden digiratkaisun tuomat hyödyt näkyvät asiakkaillemme, on projektista hyvä rakentaa referenssi kaikkien nähtäville. Hyödynnämme referenssejämme omassa markkinoinnissamme […]